Allestimento della mostra Conoscere, Curare, Mostrare. Ricerche italiane per il patrimonio archeologico e monumentale dell’Albania - Të njohësh, Ruash, Shfaqësh. kërkime italiane për trashëgiminë arkeologjike dhe monumentale të Shqipërisë Museo Storico Nazionale, Tirana, 25 febbraio - 1 marzo 2014 | Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë, 25 shkurt - 1 mars 2014