On modeling European Energy Exchanges as Small-World Phenomena