Archeologia e museografia: un metodo per l’ordinamento dei Musei di Durazzo e di Tirana = Arkeologjia dhe museografia një metodë për projektin e klasifikimit të muzeve të Durrësit dhe Tiranës